Topik Utama | Analogi Dalam Sains

Topik Utama

Apakah Tekanan Udara?

Objektif Pembelajaran :  Memahami Tekanan Udara

Pernyataan Standard : Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

Hasil pembelajaran : Murid boleh

  1. Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan  merujuk kepada Teori Kinetik Gas.
  2. Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.

Menjana idea melalui analogi