Telinga | Analogi Dalam Sains

Telinga

Analogi Kereta – Telinga

car-parts-diagram-l-0e1ab4d04c424b0d

bunyi1

PANDUAN ANALOGI FAR (focus-action-reflection)

Analogi Kereta dengan Telinga

Fokus (Focus) Terangkan fungsi struktur telinga kepada murid.

Kemudian, buat perbandingan antara kereta dan telinga dengan menggunakan analogi.

Tindakan (Action)

Persamaan

Analogi Kereta

Sasaran Telinga

  1. Piston

Salurkan tenaga ke engkol (crank shaft)

  1. Salur auditori

Salurkan bunyi ke gegendang telinga

B. Roda tenaga (flywheel) Menyimpan tenaga putar (inertia) agar engkol terus berputar ke langkah seterusnya B. Gegendang telinga

Bergetar dan terima bunyi untuk dihantar ke tulang pendengaran

  1. Gear

Menghantar dan melajukan getaran

C. Osikel (tukul, rakap & andas) Menguatkan getaran bunyi
  1. Tayar

Menukarkan kedudukan kereta untuk pergerakan

  1. Koklea

Tukarkan getaran bunyi kepada maklumat

Perbezaan

Sistem enjin dikawal oleh manusia, proses boleh dihentikan. Sistem telinga dikawal oleh bahagian otak, maka proses berterusan

Refleksi (Reflection)

  • Kenal pasti sama ada analogi kereta dan sasaran telinga dapat difahami oleh murid atau tidak.
  • Minta murid beri kesimpulan mengenai pemahaman mereka terhadap struktur dan fungsi telinga.
  • Minta murid beri idea analogi ciptaan mereka.

Menjana idea melalui analogi