Sub-Topik | Analogi Dalam Sains

Sub-Topik

Aplikasi Prinsip Tekanan Udara


Objektif Pembelajaran :  Memahami Tekanan Udara

Pernyataan Standard :Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

Hasil pembelajaran : Murid boleh

  1. Murid berupaya menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.
  2. Murid berupaya menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.
  3. Murid berupaya menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.

 

Menjana idea melalui analogi