Panduan Analogi FAR

Panduan Untuk Guru

Sebelum memulakan pengajaran, pastikan anda memahami bagaimana cara untuk menggunakan analogi dalam pengajaran dengan merujuk kepada huraian ‘Panduan Analogi FAR’.

 

Menjana idea melalui analogi