Panduan Analogi FAR | Analogi Dalam Sains

Panduan Analogi FAR

Panduan Untuk Guru

Sebelum memulakan pengajaran, pastikan anda memahami bagaimana cara untuk menggunakan analogi dalam pengajaran dengan merujuk kepada huraian ‘Panduan Analogi FAR’.

 

Menjana idea melalui analogi