Menilai | Analogi Dalam Sains

Menilai

Penerangan Fasa Penilaian (Evaluate)

 


Di dalam fasa penilaian ini, murid diberi peluang membuat penilaian kendiri.  Mereka akan menilai sejauh mana pemahaman dan kebolehan yang mereka perolehi. Selain itu, guru juga dapat membuat penilaian tentang sejauh mana tahap pencapaian murid dari aspek penerapan kemahiran berfikir kreatif yang diterapkan berdasarkan panduan objektif pembelajaran yang hendak dicapai.

attn1

Menjana idea melalui analogi