Mengembangkan | Analogi Dalam Sains

Mengembangkan

Penerangan Fasa Mengembangkan (Elaborate)


Guru memainkan peranan dalam fasa ini dengan mencabar dan meningkatkan kemahiran berfikir kreatif dan pemahaman konsep tekanan udara melalui pengalaman baru murid.  Murid membentuk kemahiran berfikir kreatif yang diterapkan serta diperlukan bagi memahami konsep dengan lebih mendalam dan mempereolehi lebih maklumat yang berkaitan. Murid juga akan mengaplikasikan pengetahuan konsep yang diperolehi dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang disediakan.

discussing

Menjana idea melalui analogi