Meneroka | Analogi Dalam Sains

Meneroka

Penerangan Fasa Meneroka (Explore)


Fasa penerokaan menyediakan aktiviti asas dalam membantu murid bagi mengenalpasti perubahan konsep sedia ada murid dan juga kemahiran berfikir kreatif murid.  Aktiviti eksperimen membantu mereka menggunakan pengetahuan sedia ada untuk menghasilkan idea baru, meneroka pertanyaan dan kemungkinan serta merancang dan melakukan penyiasatan awal.

xplore

Menjana idea melalui analogi