Category Archives: Modul 2: Memberi Perhatian

Akt.2: Tinggi atau Rendah?

Di Mana Tekanan Udara Tinggi dan Rendah?


drinksusu

                                           

 

 

 

Gambar foto 1

Arahan

 1. Sila perhatikan Gambar foto 1 di atas.  Lengkapkan Lembaran Kerja 10.
 2. Apa yang berlaku sekiranya penyedut minuman bocor di bahagian tengah?  Berikan alasan kepada jawapan anda.
 3. Tandakan dalam Rajah 1 bahagian mana tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah.

straw2

  Rajah 1

 1. Apa yang berlaku kepada kotak susu apabila ia berterusan disedut sehingga tiada lagi air yang tinggal di dalam kotak susu? Lukiskan dalam kotak A di bawah perubahan kotak susu.
 2. Apa yang berlaku kepada tekanan udara di dalam dan di luar kotak susu?
 3. Tandakan di mana tekanan udara tinggi dan rendah dalam kotak A di bawah.
 4. Berikan kesimpulan anda berdasarkan kedua-dua aktiviti ini.

susu     ⇒   boxKotak A

Akt.1: Imbas Kembali

Cuba Imbas Kembali!


belonbaru belon5 pump

Gambar foto 1

Arahan

 1. Perhatikan Gambar foto 1 yang diberikan.
 2. Senaraikan persamaan yang ada dalam ketiga-tiga aktiviti tersebut.
 3. Senaraikan perbezaan yang ada dalam ketiga-tiga aktiviti tersebut.
 4. Berikan kesimpulan anda berdasarkan aktiviti yang ditunjukkan.
 5. Senaraikan  peralatan lain yang menggunakan prinsip tekanan udara