Category Archives: Modul 1: Mengembangkan

Akt.1: Pemerhatian

Perhatikan dan Fikir!


Situasi A Situasi B

CYCLE  HOT

Gambar foto 1

Arahan

 1. Sila perhatikan Gambar foto 1 di atas.
 2. Senaraikan persamaan yang ada di antara situasi A dan situasi B?
 3. Kemudian, nyatakan pula perbezaan yang ada di antara situasi A dan situasi B?
 4. Pada pendapat anda, dalam situasi mana mudah bagi anda untuk mengayuh basikal?
 5. Huraikan jawapan yang anda beri dalam soalan no.4 di atas.
 6. Setelah mengayuh beberapa kilometer, anda dapati ada perubahan pada tayar basikal anda seperti ditunjukkan dalam Gambar foto 2 di bawah.

tyre

 Gambar foto 2

 1. Senaraikan sebab-sebab tayar basikal anda jadi seperti dalam Gambar foto 2.
 2. Pada pendapat anda, dalam situasi mana (A atau B) menyebabkan tayar basikal anda jadi demikian?
 3. Huraikan jawapan anda dengan menggunakan Teori Kinetik Gas dari aspek:
 • a) Pergerakan zarah-zarah udara dalam tayar
 • b) Faktor yang mempengaruhi perubahan pada tayar
 • c) Perubahan tekanan udara dalam tayar

4. Cadangkan ciri-ciri tayar basikal yang membolehkan anda mengayuh dengan laju.

5.  Lengkapkan Lembaran kerja 8 yang diberi.

Akt.2: Perbincangan

Tin Kemek


tin        ⇒kemek

Gambar foto 1

Arahan

 1. Sila lihat Gambar foto 1 di atas.
 2. Senaraikan seberapa banyak cara yang anda boleh gunakan untuk menjadikan tin itu kemek seperti  ditunjukkan dalam Gambar foto1.
 3. Kemudian, tonton video 1 di bawah.

Video 1: Tin Kemek

 1. Setelah menonton video di atas, senaraikan sebab-sebab tin menjadi kemek.

2. Kemudian, setiap kumpulan perlu membuat pembentangan dengan membuat huraian berikut:

 • ​​a) Apa yang berlaku kepada zarah-zarah udara apabila dipanaskan?
 • b) Apa yang berlaku kepada isi padu dalam tin apabila dipanaskan?
 • c) Apa yang berlaku kepada tekanan udara di dalam tin apabila       dipanaskan?
 • d) Apabila tin direndamkan ke dalam air batu, apa yang berlaku      kepada tekanan udara di dalam tin?
 • e) Apa yang menyebabkan tin menjadi kemek?
 • f) Bolehkah anda terbalikan proses di atas, iaitu kembalikan tin         kemek ke bentuk asalnya? Jika boleh,    terangkan caranya.
 • 3. Cadangkan benda/bahan lain selain tin yang boleh dilakukan seperti eksperimen di atas.
 • 4. Berikan kesimpulan anda berdasarkan aktiviti di atas.  Lengkapkan Lembaran Kerja 9