Category Archives: Modul 1: Memberi Perhatian

Akt. 2: Video Analogi

les foot sex Analogi Bola Sepak – Teori Kinetik Gas 


teen amatour porn Arahan

 1. Sila tonton  male pornstar monster curves Video 1 yang ditayangkan.
 2. Cuba perhatikan pergerakan bola dengan pergerakan zarah-zarah udara.
 3. Apakah persamaan di antara kedua-dua pergerakan tersebut?
 4. Bagaimana cara bola bergerak?
 5. Bagaimana pula cara zarah-zarah bergerak?
 6. Apakah perbezaan di antara pergerakan bola dengan pergerakan zarah-zarah udara?
 7. Berikan contoh analogi anda berkaitan pergerakan zarah-zarah udara.
 8. Lengkapkan Lembaran Kerja 3.

marriage sex husband wife desire Video 1 : Analogi bola dengan zarah udara

http://wordpressdesignerslv.com/sexe-amateur-photo-fr Analogi lantunan bola hugh xxx toys Pergerakan zarah-zarah udara
Bola bergerak secara rawak dan bebas bila dibaling ke dinding Zarah udara bergerak secara rawak dan bebas
Tekanan wujud bila bola melantun dan berlanggar dengan dinding Tekanan wujud bila zarah udara  berlanggar dengan dinding bekas

watch Perbezaan 

Bola hanya bergerak apabila dilontar atau dibaling

pics of nudists Perbezaan

Zarah-zarah udara sentiasa bergerak dan berlanggar antara sama lain dan dengan dinding bekas

 

Akt.1: Ingat Kembali

http://goidgracing.com/erotic-leterature 1.  Kenal pasti keadaan jirim


go to site Arahan

Perhatikan http://aefsupply.com/scooty-teen-divas Gambar foto 1 di bawah. Kemudian tonton pula http://kroppanishop.com/guys-fuck-hooker video 1.

life like pleasure dolls Gambar foto 1

Contoh: Batu, ketulan ais

Contoh: Air mineral, jus limau

Contoh: Asap kilang, stim air

 ​ Video 1 : Animasi Keadaan Jirim

 1. Kenal pasti perbezaan yang wujud dalam ketiga-tiga kumpulan dari aspek:
  1. ​​Namakan keadaan jirim bagi setiap kumpulan
  2. Lukiskan susunan zarah-zarah dalam setiap kumpulan
  3. Nyatakan keadaan pergerakan zarah-zarah dalam setiap kumpulan
 2. Kemudian, lengkapkan maklumat dalam Lembaran  Kerja 1.
 3. Sila berikan contoh lain bagi setiap kumpulan A, B dan C

2.   Apakah Tekanan Udara?


Arahan

 1. Perhatikan Gambar foto 2 yang ditunjukkan.
 2. Sila lakukan seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 2 tersebut.
 3. Apakah yang berlaku apabila belon ditiup?
 4. Mengapa berlaku perubahan pada belon?
 5. Apa yang berlaku sekiranya belon ditiup berterusan?
 6. Apa yang menyebabkan belon tersebut jadi demikian?
 7. Selain daripada belon, berikan contoh bahan lain yang boleh dilakukan seperti aktiviti ini.
 8. Cadangkan bagaimana untuk jadikan belon itu boleh terbang.
 9. Lengkapkan Lembaran Kerja 2.

Gambar foto 2blow

belon