All posts by esmart

Akt.1: Simulasi Analogi

Perbandingan antara Analogi bola dengan Teori Kinetik Gas


                               bola1
   Gambar 1

Arahan :

 1. Perhatikan Rajah 1 di atas.
 2. Senaraikan persamaan di antar pergerakan bola dengan pergerakan zarah udara.
 3. Kemudian, setiap kumpulan perlu mencipta analogi sendiri.
 4. Seterusnya, anda perlu lakonkan (buat simulasi) analogi ciptaan anda dengan konsep Teori Kinetik Gas dengan membuat perbandingan dari aspek pergerakan zararh-zarah udara.
 5. Tonton video 1 bagaimana simulasi analogi dilakukan.
 6. Akhir sekali, berikan kesimpulan yang anda perolehi dari aktiviti yang dijalankan.

Video 1 : Aktiviti Simulasi Analogi Keadaan Jirim

 

Akt.2: Pop Kuiz

Arahan:

 • ►Sila jawab soalan-soalan kuiz berikut.
 • ►Isikan jawapan dalam lembaran kerja yang diberi bagi soalan subjektif.

ana2

 1. Berdasarkan Rajah 1 di atas, nyatakan apa itu Teori Kinetik Gas dan lukiskan pergerakan zarah-zarah udara dalam kotak 1.
 2. Berikan dua contoh aktiviti yang menunjukkan udara mempunyai tekanan.
 3. Rajah 2 menunjukkan air dalam gelas diterbalikkan di atas sekeping kadbod.

glass  Rajah 2

 • a) Apa yang berlaku kepada air dalam gelas?
 • b) Berikan alasan anda
 • c) Eksperimen ini membuktikan bahawa :

4. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Lakarkan dalam kotak 2 di bawah bagaimana perubahan pergerakan zarah-zarah udara selepas suhu dinaikkan.

Pergerakan zarah udara dalam suhu biasa Pergerakan zarah udara dalam suhu biasa

Kotak 2

5. Apabila isi padu sesuatu bekas besar, tekanan udara menjadi rendah (Bekas A) dan apabila isi padu dikurangkan, tekanan udara jadi tinggi (Bekas B) seperti ditunjukkan dalam Rajah 3 di bawah.
Bekas A      pressure          Bekas B

Sila berikan dua contoh bahan yang boleh dikurangkan atau ditambahkan isi padu di dalamnya.

 1. ___________________________________
 2. ___________________________________

 

Akt.2: Tinggi atau Rendah?

Di Mana Tekanan Udara Tinggi dan Rendah?


drinksusu

                                           

 

 

 

Gambar foto 1

Arahan

 1. Sila perhatikan Gambar foto 1 di atas.  Lengkapkan Lembaran Kerja 10.
 2. Apa yang berlaku sekiranya penyedut minuman bocor di bahagian tengah?  Berikan alasan kepada jawapan anda.
 3. Tandakan dalam Rajah 1 bahagian mana tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah.

straw2

  Rajah 1

 1. Apa yang berlaku kepada kotak susu apabila ia berterusan disedut sehingga tiada lagi air yang tinggal di dalam kotak susu? Lukiskan dalam kotak A di bawah perubahan kotak susu.
 2. Apa yang berlaku kepada tekanan udara di dalam dan di luar kotak susu?
 3. Tandakan di mana tekanan udara tinggi dan rendah dalam kotak A di bawah.
 4. Berikan kesimpulan anda berdasarkan kedua-dua aktiviti ini.

susu     ⇒   boxKotak A

Akt.3: Video Telur Kuning

Bagaimana Mengasingkan Telur Kuning?


Video 3

Arahan

 1. Tonton video 3 di atas tentang bagaimana aplikasi prinsip tekanan udara dapat mengasingkan kuning telur dari telur putih.
 2. Mengapa botol kosong perlu dipicit sebelum menyedut kuning telur masuk?
 3. Apakah yang menyebabkan kuning telur dapat masuk ke dalam botol kosong?
 4. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat?
 5. Senaraikan peralatan lain yang menggunakan prinsip tekanan udara.

 

Akt.1: Video Sifon

Eksperimen Sifon


Video 1

Video 2

Arahan

 1. Sila tonton video 1 iaitu berkaitan aplikasi peralatan sifon menggunakan prinsip tekanan.  Kemudian lihat bagaimana guru anda membuat demonstrasi untuk menunjukkan bagaimana sifon berfungsi.
 2. Pengaliran air dalam sifon boleh dianalogikan seperti rantai manik yang keluar daripada sebuah jag, sila tonton Video 2 yang menunjukkan perbandingan tersebut.
 3. Anda dikehendaki berbincang dalam kumpulan dan menjalankan eksperimen seperti ditunjukkan dalam Video 1.
 4. Kemudian  jawab soalan dalam lembaran kerja 11.
 5. Sila tandakan dalam Rajah 1 yang diberi kawasan tekanan udara tinggi dan kawasan tekanan udara rendah.

sifon3

 Rajah 1

 1. Bagaimana air boleh mengalir keluar daripada satu bekas ke dalam bekas yang lain?
 2. Apa yang berlaku kepada air dalam kedua-dua bekas sekiranya ia diletakkan dalam paras yang sama tinggi?
 3. Sila senaraikan peralatan lain yang menggunakan sifon.
 4. Nyatakan kesimpulan yang anda perolehi daripada eksperimen yang dijalankan.

 

Akt.1: Buku Skrap

Alatan yang menggunakan Prinsip Tekanan Udara


Foto

Gambar 1

Arahan

 1. Perhatikan  Gambar 1 yang diberikan.
 2. Setiap kumpulan perlu mengumpul maklumat dan gambar foto tentang alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.
 3. Dapatkan maklumat daripada internet, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.
 4. Bincangkan dalam kumpulan cara alatan itu berfungsi menggunakan prinsip tekanan udara dan kegunaannya daalam kehidupan harian.
 5. Persembahkan hasil perbincangan anda dan terangkan dalam buku skrap sebagai tugasan individu.

 

Akt.2: Video Picagari

Peralatan Picagari


Arahan

Video 2

 1. Tonton video 2  di atas iaitu berkaitan aplikasi peralatan picagari menggunakan prinsip tekanan udara.
 2. Jawab soalan yang diberi berkaitan penggunaan prinsip tekanan udara
 3. Apakah keadaan tekanan udara dalam picagari sebelum air disedut masuk?
 4. Apa yang perlu dibuat kepada piston/omboh supaya air boleh disedut masuk ke dalam picagari?
 5. Apa yang menyebabkan air boleh disedut masuk ke dalam picagari?
 6. Apakah faktor yang mempengaruhi tekana udara dalam picagari?
 7. Senaraikan kegunaan picagari dalam kehidupan seharian. Lengkapkan Lembaran Kerja 12.

 

Akt.2: Video Ping Pong

Penggunaan tekanan udara dalam menyelesaikan masalah 


Video 1

Arahan

 1. Tonton video 1 di atas berkaitan aplikasi penggunaan prinsip tekanan udara bagi mengembalikan bentuk asal bola ping pong yang kemek.
 2. Seterusnya, jawab soalan-soalan berikut dalam Lembaran Kerja 13
 3. Senaraikan sebab-sebab bola ping pong menjadi kemek.
 4. Mengapa bola ping pong perlu direndam dalam air panas?
 5. Apa yang berlaku kepada zarah-zarah udara dalam bola ping pong?
 6. Apa hubungan di antara suhu dengan tekanan udara?
 7. Berikan pendapat anda berkaitan video 1 di atas?
 8. Sekarang cuba selesaikan masalah dalam gambar foto 2 di bawah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. Terangkan jawapan anda dengan mengaitkan tekanan udara tinggi dan rendah.
 9. Apakah kesimpulan yang dapat anda nyatakan berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan?

foto2

Menuang susu cair dari tin

Menukar air dari akuarium ikan

Membersihkan sinki yang tersumbat

Gambar foto 2

Akt.1: Selesaikan Masalah

Cuba selesaikan!


Arahan

 1. Perhatikan  Gambar 1 yang diberikan
 2. Buat perbincangan dalam kumpulan bagi menyelesaikan masalah dalam gambar tersebut dan lengkapkan lembaran kerja yang diberi.
 3. Setiap kumpulan perlu membuat pembentangan bagi menghuraikan jawapan anda.
 4. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat dari aktiviti tersebut?

Gambar 1

sink1

Kemahiran Berfikir Kreatif
 1. Menjana idea
 2. Membuat inferens
 3. Membuat hipotesis
 4. Mensintesis

 

Akt.1: Video Gas

Bagaimana Gas di bawah Tekanan Tinggi dihasilkan?


Video 1

Arahan

 1. Tonton video 1 di atas  iaitu berkaitan penghasilan gas di bawah tekanan tinggi.
 2. Sila jawab soalan yang diberikan berdasarkan video yang ditonton.
 3. Apakah kaedah utama digunakan untuk menghasilkan gas ini?
 4. Apa tujuan gas ditukarkan kepada bentuk cecair?
 5. Apakah nama dua hasil sampingan ekstrak gas asli yang digunakan sebagai bahan penyejuk?
 6. Berapa suhu yang digunakan untuk menyejukkan gas asli tersebut?
 7. Isi padu gas tersebut telah dimampatkan sebanyak berapa kali ganda?
 8. Apakah nama hasil akhir gas tersebut?
 9. Apakah kelebihan gas dalam bentuk cecair ini?
 10. Apakah pengangkutan utama bagi memindahkan gas berbentuk cecair ini?
 11. Dalam bentuk apakah gas cecair asli ini dipindahkan untuk kegunaan di rumah atau kilang?
 12. Senaraikan kegunaan hasil askhir gas asli cecair ini?

foto3

Gambar foto 1

 1. Seterusnya, kumpulkan maklumat berkaitan penghasilan gas di bawah tekanan tinggi seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 1 di atas.
 2. Bincangkan bagaimana tangki gas dan tin aerosol berfungsi.
 3. Persembahkan hasil perbincangan anda dalam bentuk kreativiti poster, animasi video atau perisian PowerPoint.