Aktiviti Penilaian | Analogi Dalam Sains

Aktiviti Penilaian

Aktiviti Penilaian bertujuan untuk menguji sejauh mana pemahaman murid terhadap pembelajaran topik tekanan udara.

Arahan :

  1. Anda dikehendaki menjawab soalan kuiz berikut
  2. Masa yang diberikan ialah 15 minit.

Kuiz Pelajaran 1

IFrame

ProProfs Quiz- Kuiz Tekanan Udara » ProProfs Quizzes

Kuiz Topik 2

Menjana idea melalui analogi