Akt.4: Video Isipadu

Faktor Isipadu

a) Salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan udara ialah isi padu

b) Jika udara dimampatkan iaitu dengan mengurangkan isi padu bekas, zarah udara akan melanggar dinding bekas dengan lebih kerap, maka ini menyebabkan tekanan bertambah.

c) Kesimpulannya, jika isi padu berkurang,  tekanan udara juga akan bertambah

d) Video 1 menunjukkan bagaimana isipadu mempengaruhi tekanan udara.

Video 1

Analogi Bergambar 

Arahan

 1. Gambar 1 menunjukkan perbandingan di antara analogi luas dalam bas dengan isi padu sesuatu bekas.
 2. Berikan kesimpulan anda berkaitan analogi luas dalam bas dengan faktor isi padu.
 3. Berikan analogi anda sendiri berdasarkan contoh analogi di bawah
 4. Lengkapkan lembaran kerja yang diberi.

Analogi2

BAS A                                                                             BAS B

Analogi penumpang dalam dalam bas:

 1.  Penumpang dalam bas A selesa kerana ruang bas luas
 2.  Manakala penumpang dalam bas B rasa tertekan kerana ruang bas kecil/sempit (isi padu kurang)

Kemahiran Berfikir Kreatif
 1. Menjana idea
 2. Menghubungkait
 3. Menganalogi
 4. Membuat gambaran mental
 5. Mereka cipta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *