Akt.3: Faktor Suhu

Suhu Mempengaruhi Tekanan Udara


Video 1

Arahan

  1. Tonton Video 1 di atas berkaitan faktor suhu yang mempengaruhi tekanan udara.
  2. Apa yang berlaku kepada bola yang kempis selepas suhu dinaikkan?
  3. Senaraikan sebab-sebab mengapa bola berubah bentuk.
  4. Bagaimana pergerakan zarah-zarah udara dalam bola semasa bola kempis?
  5. Bagaimana pergerakan zarah-zarah udara dalam bola semasa suhu dinaikkan?
  6. Lengkapkan Lembaran Kerja 7

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *