Akt.2:Video Tin Kemek

Bagaimana tin menjadi kemek?

Arahan

  1. Tonton video 3  di bawah berkaitan udara mempunyai tekanan
  2. Sila jawab soalan dalam lembaran kerja berkaitan video 3 yang ditonton.
  3. Kemudian, tonton video jawapan dan semak jawapan anda.
  4. Berikan kesimpulan anda mengenai aktiviti ini.

2.  Bagaimana tin menjadi kemek?

Kemahiran Berfikir Kreatif
  1. Menjana idea
  2. Membuat inferens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *