Akt.2: Video Ping Pong

Penggunaan tekanan udara dalam menyelesaikan masalah 


Video 1

Arahan

  1. Tonton video 1 di atas berkaitan aplikasi penggunaan prinsip tekanan udara bagi mengembalikan bentuk asal bola ping pong yang kemek.
  2. Seterusnya, jawab soalan-soalan berikut dalam Lembaran Kerja 13
  3. Senaraikan sebab-sebab bola ping pong menjadi kemek.
  4. Mengapa bola ping pong perlu direndam dalam air panas?
  5. Apa yang berlaku kepada zarah-zarah udara dalam bola ping pong?
  6. Apa hubungan di antara suhu dengan tekanan udara?
  7. Berikan pendapat anda berkaitan video 1 di atas?
  8. Sekarang cuba selesaikan masalah dalam gambar foto 2 di bawah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. Terangkan jawapan anda dengan mengaitkan tekanan udara tinggi dan rendah.
  9. Apakah kesimpulan yang dapat anda nyatakan berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan?

foto2

Menuang susu cair dari tin

Menukar air dari akuarium ikan

Membersihkan sinki yang tersumbat

Gambar foto 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *