Akt.2: Tinggi atau Rendah?

Di Mana Tekanan Udara Tinggi dan Rendah?


drinksusu

                                           

 

 

 

Gambar foto 1

Arahan

  1. Sila perhatikan Gambar foto 1 di atas.  Lengkapkan Lembaran Kerja 10.
  2. Apa yang berlaku sekiranya penyedut minuman bocor di bahagian tengah?  Berikan alasan kepada jawapan anda.
  3. Tandakan dalam Rajah 1 bahagian mana tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah.

straw2

  Rajah 1

  1. Apa yang berlaku kepada kotak susu apabila ia berterusan disedut sehingga tiada lagi air yang tinggal di dalam kotak susu? Lukiskan dalam kotak A di bawah perubahan kotak susu.
  2. Apa yang berlaku kepada tekanan udara di dalam dan di luar kotak susu?
  3. Tandakan di mana tekanan udara tinggi dan rendah dalam kotak A di bawah.
  4. Berikan kesimpulan anda berdasarkan kedua-dua aktiviti ini.

susu     ⇒   boxKotak A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *