Akt.2: Pop Kuiz

Arahan:

  • ►Sila jawab soalan-soalan kuiz berikut.
  • ►Isikan jawapan dalam lembaran kerja yang diberi bagi soalan subjektif.

ana2

  1. Berdasarkan Rajah 1 di atas, nyatakan apa itu Teori Kinetik Gas dan lukiskan pergerakan zarah-zarah udara dalam kotak 1.
  2. Berikan dua contoh aktiviti yang menunjukkan udara mempunyai tekanan.
  3. Rajah 2 menunjukkan air dalam gelas diterbalikkan di atas sekeping kadbod.

glass  Rajah 2

  • a) Apa yang berlaku kepada air dalam gelas?
  • b) Berikan alasan anda
  • c) Eksperimen ini membuktikan bahawa :

4. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Lakarkan dalam kotak 2 di bawah bagaimana perubahan pergerakan zarah-zarah udara selepas suhu dinaikkan.

Pergerakan zarah udara dalam suhu biasa Pergerakan zarah udara dalam suhu biasa

Kotak 2

5. Apabila isi padu sesuatu bekas besar, tekanan udara menjadi rendah (Bekas A) dan apabila isi padu dikurangkan, tekanan udara jadi tinggi (Bekas B) seperti ditunjukkan dalam Rajah 3 di bawah.
Bekas A      pressure          Bekas B

Sila berikan dua contoh bahan yang boleh dikurangkan atau ditambahkan isi padu di dalamnya.

  1. ___________________________________
  2. ___________________________________

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *