Akt.2: Perbincangan

Tin Kemek


tin        ⇒kemek

Gambar foto 1

Arahan

 1. Sila lihat Gambar foto 1 di atas.
 2. Senaraikan seberapa banyak cara yang anda boleh gunakan untuk menjadikan tin itu kemek seperti  ditunjukkan dalam Gambar foto1.
 3. Kemudian, tonton video 1 di bawah.

Video 1: Tin Kemek

 1. Setelah menonton video di atas, senaraikan sebab-sebab tin menjadi kemek.

2. Kemudian, setiap kumpulan perlu membuat pembentangan dengan membuat huraian berikut:

 • ​​a) Apa yang berlaku kepada zarah-zarah udara apabila dipanaskan?
 • b) Apa yang berlaku kepada isi padu dalam tin apabila dipanaskan?
 • c) Apa yang berlaku kepada tekanan udara di dalam tin apabila       dipanaskan?
 • d) Apabila tin direndamkan ke dalam air batu, apa yang berlaku      kepada tekanan udara di dalam tin?
 • e) Apa yang menyebabkan tin menjadi kemek?
 • f) Bolehkah anda terbalikan proses di atas, iaitu kembalikan tin         kemek ke bentuk asalnya? Jika boleh,    terangkan caranya.
 • 3. Cadangkan benda/bahan lain selain tin yang boleh dilakukan seperti eksperimen di atas.
 • 4. Berikan kesimpulan anda berdasarkan aktiviti di atas.  Lengkapkan Lembaran Kerja 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *