Akt.1: Video Sifon

Eksperimen Sifon


Video 1

Video 2

Arahan

  1. Sila tonton video 1 iaitu berkaitan aplikasi peralatan sifon menggunakan prinsip tekanan.  Kemudian lihat bagaimana guru anda membuat demonstrasi untuk menunjukkan bagaimana sifon berfungsi.
  2. Pengaliran air dalam sifon boleh dianalogikan seperti rantai manik yang keluar daripada sebuah jag, sila tonton Video 2 yang menunjukkan perbandingan tersebut.
  3. Anda dikehendaki berbincang dalam kumpulan dan menjalankan eksperimen seperti ditunjukkan dalam Video 1.
  4. Kemudian  jawab soalan dalam lembaran kerja 11.
  5. Sila tandakan dalam Rajah 1 yang diberi kawasan tekanan udara tinggi dan kawasan tekanan udara rendah.

sifon3

 Rajah 1

  1. Bagaimana air boleh mengalir keluar daripada satu bekas ke dalam bekas yang lain?
  2. Apa yang berlaku kepada air dalam kedua-dua bekas sekiranya ia diletakkan dalam paras yang sama tinggi?
  3. Sila senaraikan peralatan lain yang menggunakan sifon.
  4. Nyatakan kesimpulan yang anda perolehi daripada eksperimen yang dijalankan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *