Akt.1: Simulasi Analogi

Perbandingan antara Analogi bola dengan Teori Kinetik Gas


                               bola1
   Gambar 1

Arahan :

  1. Perhatikan Rajah 1 di atas.
  2. Senaraikan persamaan di antar pergerakan bola dengan pergerakan zarah udara.
  3. Kemudian, setiap kumpulan perlu mencipta analogi sendiri.
  4. Seterusnya, anda perlu lakonkan (buat simulasi) analogi ciptaan anda dengan konsep Teori Kinetik Gas dengan membuat perbandingan dari aspek pergerakan zararh-zarah udara.
  5. Tonton video 1 bagaimana simulasi analogi dilakukan.
  6. Akhir sekali, berikan kesimpulan yang anda perolehi dari aktiviti yang dijalankan.

Video 1 : Aktiviti Simulasi Analogi Keadaan Jirim

 

2 thoughts on “Akt.1: Simulasi Analogi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *