Akt.1: Buku Skrap

Alatan yang menggunakan Prinsip Tekanan Udara


Foto

Gambar 1

Arahan

  1. Perhatikan  Gambar 1 yang diberikan.
  2. Setiap kumpulan perlu mengumpul maklumat dan gambar foto tentang alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.
  3. Dapatkan maklumat daripada internet, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.
  4. Bincangkan dalam kumpulan cara alatan itu berfungsi menggunakan prinsip tekanan udara dan kegunaannya daalam kehidupan harian.
  5. Persembahkan hasil perbincangan anda dan terangkan dalam buku skrap sebagai tugasan individu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *