Akt.2: Refleksi

Refleksi Diri


attn4

  1. Terangkan apa yang anda faham tentang Teori Kinetik Gas.
  2. Berikan pendapat anda mengenai penggunaan analogi dalam topik tekanan udara ini.  Sila nyatakan analogi mana yang menarik dan berikan sebabnya.
  3. Apa yang anda perolehi semasa menjalankan aktiviti secara berkumpulan?
  4. Senaraikan aktiviti-aktiviti dalam modul ini yang dapat merangsang anda berfikir secara kreatif.  Berikan sebab-sebabnya.
  5. Terangkan apa yang telah anda pelajari sepanjang pembelajaran ini.  Buat rumusan tentang kandungan pelajaran yang telah dipelajari.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *