Akt.1: Video Gas

Bagaimana Gas di bawah Tekanan Tinggi dihasilkan?


Video 1

Arahan

 1. Tonton video 1 di atas  iaitu berkaitan penghasilan gas di bawah tekanan tinggi.
 2. Sila jawab soalan yang diberikan berdasarkan video yang ditonton.
 3. Apakah kaedah utama digunakan untuk menghasilkan gas ini?
 4. Apa tujuan gas ditukarkan kepada bentuk cecair?
 5. Apakah nama dua hasil sampingan ekstrak gas asli yang digunakan sebagai bahan penyejuk?
 6. Berapa suhu yang digunakan untuk menyejukkan gas asli tersebut?
 7. Isi padu gas tersebut telah dimampatkan sebanyak berapa kali ganda?
 8. Apakah nama hasil akhir gas tersebut?
 9. Apakah kelebihan gas dalam bentuk cecair ini?
 10. Apakah pengangkutan utama bagi memindahkan gas berbentuk cecair ini?
 11. Dalam bentuk apakah gas cecair asli ini dipindahkan untuk kegunaan di rumah atau kilang?
 12. Senaraikan kegunaan hasil askhir gas asli cecair ini?

foto3

Gambar foto 1

 1. Seterusnya, kumpulkan maklumat berkaitan penghasilan gas di bawah tekanan tinggi seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 1 di atas.
 2. Bincangkan bagaimana tangki gas dan tin aerosol berfungsi.
 3. Persembahkan hasil perbincangan anda dalam bentuk kreativiti poster, animasi video atau perisian PowerPoint.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *