Akt.1: Imbas Kembali

Cuba Imbas Kembali!


belonbaru belon5 pump

Gambar foto 1

Arahan

  1. Perhatikan Gambar foto 1 yang diberikan.
  2. Senaraikan persamaan yang ada dalam ketiga-tiga aktiviti tersebut.
  3. Senaraikan perbezaan yang ada dalam ketiga-tiga aktiviti tersebut.
  4. Berikan kesimpulan anda berdasarkan aktiviti yang ditunjukkan.
  5. Senaraikan  peralatan lain yang menggunakan prinsip tekanan udara

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *