Akt.1: Ingat Kembali

1.  Kenal pasti keadaan jirim


Arahan

Perhatikan Gambar foto 1 di bawah. Kemudian tonton pula video 1.

Gambar foto 1

Contoh: Batu, ketulan ais

Contoh: Air mineral, jus limau

Kump. B

Contoh: Asap kilang, stim air

 ​Video 1 : Animasi Keadaan Jirim

 1. Kenal pasti perbezaan yang wujud dalam ketiga-tiga kumpulan dari aspek:
  1. ​​Namakan keadaan jirim bagi setiap kumpulan
  2. Lukiskan susunan zarah-zarah dalam setiap kumpulan
  3. Nyatakan keadaan pergerakan zarah-zarah dalam setiap kumpulan
 2. Kemudian, lengkapkan maklumat dalam Lembaran  Kerja 1.
 3. Sila berikan contoh lain bagi setiap kumpulan A, B dan C

2.   Apakah Tekanan Udara?


Arahan

 1. Perhatikan Gambar foto 2 yang ditunjukkan.
 2. Sila lakukan seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 2 tersebut.
 3. Apakah yang berlaku apabila belon ditiup?
 4. Mengapa berlaku perubahan pada belon?
 5. Apa yang berlaku sekiranya belon ditiup berterusan?
 6. Apa yang menyebabkan belon tersebut jadi demikian?
 7. Selain daripada belon, berikan contoh bahan lain yang boleh dilakukan seperti aktiviti ini.
 8. Cadangkan bagaimana untuk jadikan belon itu boleh terbang.
 9. Lengkapkan Lembaran Kerja 2.

Gambar foto 2blow

belon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *